Extra medlemsmöte den 17:e mars

Dagordning:

 1. Mötets öppnande:17.14

 1. Fastställande av röstlängd:

Röstlängden fastställdes

 • Robin Gustafsson

 • Rickard Gustafsson

 • Roland Nilsson

 • Magnus Sporre

Övriga närvarande var:

 • Michael Andersson, Revisor

 • Martin Andersson, Valberedning

 1. Mötets behörighet:

Medlemsmötet fann att mötet var behörigen sammankallat.

 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare:

 • Mötesordförande: Michael Andersson

 • Mötessekreterare: Michael Andersson

 • Justerare: Robin Gustafsson, Martin Andersson

 1. Godkännande av dagordningen:

Mötet tar bort punkt 6, 9 ,10 ifrån dagordningen som skickats ut.

6. Revisionsberättelse för 2013

9. Fastställande av verksamhetsplan 2014

10. Fastställande av budget 2014

Medlemsmötet godkänner den nya dagordningen.

 1. Fastställande av valplattform 2014: Antagen

 1. Fastställande av kommunlista för valet 2014: Antagen

 1. Mötets avslutande: 17.50

Justerat av: Robin Gustafsson & Martin Andersson

 

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>