Piratpartiet Svalöv Uppstartsmöte 13/3 2014 – Protokoll

Protokoll uppstartsmöte för “Piratpartiet Svalöv”

När: Torsdagen den 13:e mars klockan 17.00

Plats: Yue Fa Resturang (Svalegatan 21, 26831 Svalöv)

Dagordning Uppstartsmöte “Piratpartiet Svalöv”:

Närvarolista:

Michael Andersson (Ej röstberättigad)

Robin Gustafsson (röstberättigad)

Dennis Nilsson (röstberättigad)

Roland Nilsson (röstberättigad)

Magnus Sporre (röstberättigad)

1. Mötets öppnande: 17.07

2. Fastställande av röstlängd:

 • Samtliga, förutom Michael Andersson.

3. Mötets behörighet:

 • Mötet anses behörigt, kallelse skickades ut via email 2 veckor innan möte enligt stagdan.

4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare:

 • Mötet valde Dennis Nilsson till mötesordförande.

 • Mötet valde Michael Andersson till mötessekreterare.

 • Mötet valde Robin Gustav & Magnus Sporre till justerare.

5. Godkännande av dagordningen:

 • Dagordningen godkänns.

6. Föreningens bildande:

 • Föreningen anses bildad och antar de av piratpartiet fastställda stadgarna för lokala föreningen med ändringen att namnet på föreningen är Piratpartiet Svalöv med säte Svalöv.

7.Val av årets styrelse:

(a) Val av ordförande:

 • Mötet valde Dennis Nilsson.

(b) Val av sekreterare:

 • Mötet valde Robin Gustafsson.

(c) Val av kassör:

 • Mötet valde Roland Nilsson.

(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio:

 • Mötet fastställde att mötet ska välja två ledamöter.

(e) Val av dessa ledamöter:

 • Mötet valde Rickard Gustafsson & Magnus Sporre.

8. Val av årets revisor och ersättare för denna:

 • Mötet valde Michael Andersson som revisor och verkant som ersättaren.

9. Val av årets valberedning (en till fem personer):

 • En valberedare, Mötet valde Martin Andersson.

10.  Årets verksamhetsplan och budget.

Årets verksamhetsplan:

 • Piratpartiet Svalöv skall sätta upp möjligheter för donationer till partiets kommunala verksamhet.

 • Piratpartiet Svalöv skall under året bedriva en lokal valkampanj med mål att öka partiets stöd i valen 2014.

 • Piratpartiet Svalöv skall ta fram en lista för kommunvalet.

 • Piratpartiet Svalöv skall ta fram ett kommunpolitiskt program.

Årets budget:

 • Intäckter: +2000kr ifrån partiet.

 • Utgifter: -600kr bankavgifter, -1000kr valsedlar, -400kr övrigt.

 • Resultat: 0kr.

11. Övriga frågor:

 • Inga övriga frågor.

12. Mötets avslutande: 17.30

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>