Extra medlemsmöte den 17:e mars

Dagordning: Mötets öppnande:17.14 Fastställande av röstlängd: Röstlängden fastställdes Robin Gustafsson Rickard Gustafsson Roland Nilsson Magnus Sporre Övriga närvarande var: Michael Andersson, Revisor Martin Andersson, Valberedning Mötets behörighet: Medlemsmötet fann att mötet var behörigen sammankallat. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare: Mötesordförande: Michael Andersson Mötessekreterare: Michael Andersson Justerare: Robin Gustafsson, Martin Andersson Godkännande av dagordningen: Mötet tar bort punkt 6, 9 ,10 ifrån dagordningen som skickats ut. 6. Revisionsberättelse för 2013 9. Fastställande av verksamhetsplan 2014 10. Fastställande av budget 2014 Medlemsmötet godkänner den nya… Läs mer

Piratpartiet Svalöv Uppstartsmöte 13/3 2014 – Protokoll

Protokoll uppstartsmöte för “Piratpartiet Svalöv” När: Torsdagen den 13:e mars klockan 17.00 Plats: Yue Fa Resturang (Svalegatan 21, 26831 Svalöv) Dagordning Uppstartsmöte “Piratpartiet Svalöv”: Närvarolista: Michael Andersson (Ej röstberättigad) Robin Gustafsson (röstberättigad) Dennis Nilsson (röstberättigad) Roland Nilsson (röstberättigad) Magnus Sporre (röstberättigad) 1. Mötets öppnande: 17.07 2. Fastställande av röstlängd: Samtliga, förutom Michael Andersson. 3. Mötets behörighet: Mötet anses behörigt, kallelse skickades ut via email 2 veckor innan möte enligt stagdan. 4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare: Mötet valde Dennis Nilsson till mötesordförande…. Läs mer